Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Internkontroll

Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

internkontrollPå lik linje med Arbeidstilsynet er ditt lokale elektrisitestilsyn pålagt å etterse at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. Myndighetene har nå innskjerpet kontrollrutinene.

Manglende interkontrollrutiner og dokumentasjon kan få alvorligeøkonomiske og strafferettslige konsekvenser. Dessuten krever forsikringsselskapene vanligvis dokumentasjon på at internkontrollen er gjennomført etter forskriftene, før oppgjør kan finne sted.

For å være sikker kan du overlate den til oss. Internkontroll av næringsbygg er et av våre spesialområder.

This site uses cookies. For more information click here.